logo
AÖF
Çalışma Ekonomisi Üç Ders Sınav Deneme Sınavı #1
1.
Tam rekabetçi emek piyasasında ilave işçinin istihdam edilmesi ile para birimi cinsinden toplumun sağladığı ekstra üretimi gösteren değere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Marjinal ürün değeri
Soru Açıklaması
2.
Tam rekabet koşullarında ücretlerin arz ve talebe göre belirleneceğini ileri süren teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Marjinal Verimlilik Teorisi
Soru Açıklaması
3.
Türkiye İstatistik Kurumuna göre, aşağıdakilerden hangisi işgücüne dahil olmayanlar gruplamasına bir örnek değildir?
Doğru Cevap: "A" Lise mezuniyetinden sonra sürekli iş arayan ve çalışmaya hazır olan Ayşe Hanım
Soru Açıklaması
4.
Çalışanların fiziksel ve moral sağlıklarının onlara ödenen ücretlerle yakından ilişkili olduğunu ileri süren teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Etkin Ücret Teorisi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi farksızlık eğrisinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Doğrusal olması
Soru Açıklaması
6.
Tapscott’a göre, aşağıdakilerden hangisi bilgi ekonomisinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yeni ekonomide aracıların ön planda olması
Soru Açıklaması
7.
Üretim faktörlerinden biri sabit tutulurken diğer faktörün miktarı artırıldığında toplam üründeki artışın bir noktadan sonra azalacağını ifade eden İktisat Kanunu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Azalan Verimler Kanunu
Soru Açıklaması
8.
Genç insanların eğitim talebinin ve meslek seçiminin sınıfsal konumlarına göre şekillendiğini savunan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Radikal - Marksist Düşünce
Soru Açıklaması
9.
Kurumcu İktisat’a göre, aşağıdakilerden hangisi birincil piyasaların özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Esnek çalışma saatlerinin hakim olması
Soru Açıklaması
10.
I. Ücret ve gelir kaybı

II. İşten atılma

III. Sendika tarafından cezalandırılma

Yukarıdakilerden hangileri sendika üyesi olmanın maliyetlerindendir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
logo
AÖF
Çalışma Ekonomisi Üç Ders Sınav Deneme Sınavı #1
11.
I. Temel boyutlarından biri zorunlu eğitimdir.

II. Mesleki eğitim önemli unsurlardandır.

III. Toplumsal yararı vardır.


Beşeri sermaye yatırımı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
12.
Enflasyonu hızlandırmayan işsizlik oranı kısaca nasıl ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" NAIRU
Soru Açıklaması
13.
Genel ücret düzeyinin yalnızca sermayenin büyümesi veya işçi sayısının azalmasıyla artabileceğini savunan iktisadi düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" J. S. Mill
Soru Açıklaması
14.
I. Kamu sektörü programları

II. İnsanların kendi işlerinde çalışmalarını sağlayan programlar

III. Ücret sübvansiyonları


Yukarıdakilerden hangileri iş yaratma programı sınıflandırmasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
15.
I. Marjinal Verimlilik Teorisi

II. Etkin Ücret Teorisi

III. Pazarlık ve Satın Alma Gücü Teorisi


Yukarıdakilerden hangileri çağdaş ücret teorilerindendir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi pasif emek piyasası politikaları arasında sayılır?
Doğru Cevap: "C" İşsizlik sigortası
Soru Açıklaması
17.


Doğal işsizlik oranı hipotezi ve Philips eğrisini gösteren yukarıdaki şekle göre, gerçekleşen işsizlik oranının doğal işsizlik oranına ve gerçekleşen enflasyon oranının da beklenen enflasyon oranına eşit olduğu nokta aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
18.


J.R. Hicks’in toplu pazarlık modelinde, işverenin "fedakârlık eğrisi" olarak ifade edilen eğri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" ad eğrisi
Soru Açıklaması
19.
Ücret pazarlığında, işverenin taviz verme eğilimi ile grevin beklenen süresi arasında doğru orantılı; sendikanın direnme eğilimi ile grevin süresi arasında ters yönlü bir ilişkinin bulunduğunu ileri süren teori kime aittir?
Doğru Cevap: "E" Hicks
Soru Açıklaması
20.
Neoklasiklerin, sendikaların tekel gücüne sahip olduklarını ileri süren tekel yaklaşımı aşağıdaki varsayımlardan hangisine dayanır?
Doğru Cevap: "B" Sendikalar ücretleri rekabetçi düzeyin üstüne çıkarırlar.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.