Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Deneme Sınavı 1 |
logo
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Deneme Sınavı
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Deneme Sınavı 1
1.
Ne şair yaş döker ne âşık ağlar,

Tarihe karıştı eski sevdalar

Bu dizelerdeki kalın ve itatik yazılı söz grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
Doğru Cevap: "C" Kulüp kapanınca kazandığı başarılar da unutuldu.
Soru Açıklaması
2.
Bu eleştiri yazılarının hepsi, metni üstünkörü inceliyor.

Kalın ve eğik yazılan söz grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
Doğru Cevap: "B" Morali bozuk olduğundan odasını gelişigüzel temizlemiş.
Soru Açıklaması
3.
“Etek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bir deyim içinde kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Sevim’in eteği bir dikene takılıp yırtılmış, beyaz ayakkabıları çamura batmıştı.
Soru Açıklaması
4.
Kırılan kalpleri onarmak her zaman mümkün olmuyor.

Kalın ve eğik sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İncinmek, gücenmek
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin birden çok yapıldığı anlamı vardır?
Doğru Cevap: "E" Arkadaşlarla yine o balıkçı lokantasında buluştuk.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi söz konusudur?
Doğru Cevap: "E" Büyük saatin ayarını yapmak için kapağını açtım.
Soru Açıklaması
7.
“Bir ağacın gölgesinde bir sürü yatar.” atasözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İyiliksever, bilgili, varlıklı kimselerden pek çok kişi yararlanır.
Soru Açıklaması
8.
(I) Tirilye küçümen bir kasaba olduğu için hediyelik

eşya konusunda az ama öz seçeneklere sahip.

(II) Sıcacık sarı duvarlarıyla, rengârenk aksesuarlarıyla Tirilye Çarşısı’nı gözden kaçırmanıza imkân yok. (III) İçeri girince sedef, egzama gibi çeşitli hastalıklara iyi geldiği, nem dengesini sağlayarak cildi genç tuttuğu iddia edilen doğal ve sağlıklı tuz sabunlarına özellikle bir bakın. (IV) Radyasyon azaltan tuz lambaları, bilgisayar ve televizyonların olduğu her eve lazım. (V) Ayrıca Tirilye’nin sembolü olan, üzeri çiçek desenli yuvarlak çömlekten yapılmış “sevgi kumbarası”nı, hediyelik eşya satan dükkânların vitrininde görebilirsiniz.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi- sinde kişisel bir görüşe yer verilmemiştir?
Doğru Cevap: "E" V.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öz eleştiri yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Benim eksikliğim, yaptığım planları iyi uygulayamamam.
Soru Açıklaması
10.
Bu dünyadan birçok insan gelip geçiyor. Arkalarında hiçbir iz bırakmadan gidiyorlar. Oysa edebiyatçılar öyle mi ya? Geride bıraktıkları eserler, onların hayata bıraktıkları izlerdir ve bu izler kolay kolay silinmez. Yalnız her edebiyatçının ölümsüz izler bıraktığını söylemek de doğru değildir. Bir sanatçı, ölümsüz olabilmek için eserine emek vermeli. Kurgusuyla, konusuyla belirli bir çizgiyi aşmalı; eserlerinin niteliği yüksek olmalıdır.



Bu metinde vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bir edebiyatçıyı kalıcı yapan, eserinin kalitesidir.
Soru Açıklaması
logo
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Deneme Sınavı
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Deneme Sınavı 1
11.
Bence çocuğun görme, düşünme biçimini yakalamalı; onun dünyasına girebilmeli. Bunu çok az çocuk kitabı başarabiliyor. Çoğu çocuk kitabında yazarlar, ya geçmişe özlemle kendi çocukluklarını anlatıyorlar ya da onlara kendi doğru bildikleri şeyleri öğretmeye çalışıyorlar. Ama onlarla aynı seviyede bir diyaloğa girmede hep zorlanıyorlar. Bu açıdan çoğu kitapta, çocuklara özgü gerçeklerin eksik olduğunu düşünüyorum.

 

Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt vermek amacıyla yazılmıştır?
Doğru Cevap: "A" İyi bir çocuk kitabı nasıl olmalı?
Soru Açıklaması
12.
(I) Bozkıra uzaktan bakanlar, bu coğrafyayı yeterince tanımayanlar cehaletin buraya hâkim olduğu zannına kapılırlar. (II) Oysa bilmezler ki bu toprak- ların mayasıyla yoğrulmuş insanda sağduyu vardır, basiret vardır, samimiyet vardır. (III) Bozkır insanı, toprağı ile yanmıştır, kavrulmuştur; hakikatlidir, yalansızdır. (IV) Toprağı gibidir bozkır insanı. (V) Görünüşte sert, içinden yufka yüreklidir.

 

Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" III. cümlede farklı coğrafyaların insanları karşılaştırılmıştır.
Soru Açıklaması
13.
Türkler; Orta Asya’dan başlayıp Anadolu’nun fethi, Beylikler Dönemi, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu ile devam eden varlık sürecinde birçok farklı toplumla kültürel yönden etkileşime girdi. Bu durum, mutfaklarına da yansıdı. Farklı kültürlerin etkileriyle sebze yemeklerinden et yemeklerine, çorbalarından zeytinyağlılarına, tatlılarından mezelerine kadar çeşitlilik arttı ve yemek kültürü büyük bir gelişim gösterdi. Böylece - - - - . Uluslararası ünlü şeflerin ilgisi de bunun en büyük göstergesi.

Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Türk mutfağı dünyanın en zengin mutfaklarından biri oldu
Soru Açıklaması
14.
I.  Kimi zaman da geleceğin gizemli dünyasına düşer yolumuz, gezegenler arası yolculuklar yapan bir uzay gemisine bineriz.

II. Henüz bir zaman makinesi yapılamadığından bu düşüncemiz tatlı bir hayalden öte geçemez.

III. Yine de hoştur böyle hayaller kurmak; kimi zaman geçmişe gittiğimizi düşünürüz, kralların sarayında dolaşır, dinozorların arasında geziniriz.

IV. Bazen hepimiz düşünürüz, bir zaman makinemiz olsa hangi çağa giderdik diye.

Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
Doğru Cevap: "D" IV – II – III – I
Soru Açıklaması
15.
(I) Günümüzün en çok kullanılan iletişim aracı olan telefona artık herkes zorunlu bir ihtiyaç olarak bakmaktadır. (II) Her geçen gün gelişen teknoloji de telefon tüketimini körüklemektedir. (III) Lüks ve tüketim düşkünlüğü en çok da az gelişmiş ülkelerin sorunudur. (IV) İnsanlar, eskimediği hâlde yeni modeli çıktığı için telefonlarını değiştirmek istemektedir. (V) Bu durum da insanların bütçelerinin önemli bir kısmını cep telefonlarına ayırmasına neden olmaktadır.

 

Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
16.
Büyük kentlerde, özellikle sanayi etkinliklerinin yoğunlaştığı yerlerde yaşayan çocuklar; yol yapımında, fabrika kurmada kullanılan güçlü makinelerin nasıl çalıştığını merak ederler. Lokomotif, kepçe, vinç, asfalt makinesi vb. araçların işleyişini ve insanlara yaptıkları hizmetleri anlatan eserler onların çok ilgisini çeker. Tarımsal bölgelerde oturan çocuklar da doğal olarak tarıma ilişkin araç ve gereçlerin (traktör, biçerdöver vb.) işleyişlerini ve yararlarını anlatan kitapları okumak isterler.

 

Bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangi- sine başvurulmuştur?
Doğru Cevap: "D" Karşılaştırma - Örnekleme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.