Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli 41 Personel Alım İlanı |

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli 41 Personel Alım İlanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

KOD

NO.

UNVANI BÜTÇESİ ADEDİ ARANILAN NİTELİKLERİ
01 Sağlık Fizikçisi Özel Bütçe 1 – Fizik, Fizik Mühendisliği veya Nükleer Enerji Mühendisliği lisans bölümü mezunu olup, Radyoterapi Fiziği, Diagnostik Radyoloji Fiziği veya Nükleer Tıp Fiziği alanlarından birinden yüksek

lisans mezunu olmak.

02 Diyetisyen Özel Bütçe 2 – Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak.

– Belgelendirmek kaydıyla yataklı tedavi hizmeti

sunan hastanelerde Diyetisyen olarak çalışma deneyimi bulunmak.

03 Fizyoterapist Özel Bütçe 3 – Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak. -Belgelendirmek kaydıyla Rehabilitasyon Merkezlerinde

Fizyoterapist olarak çalışma deneyimi bulunmak.

04 Diğer Sağlık Personeli Özel Bütçe 1 -Odyoloji bölümü lisans mezunu olmak veya farklı bir lisans programından mezun olup, Odyoloji alanında yüksek lisansı veya doktorası yapmış olmak.
05 Sağlık

Teknikeri

Özel Bütçe 1 – Odyometri ön lisans programı mezun olmak.
06 Sağlık

Teknikeri

Özel Bütçe 2 – Fizik Tedavi veya Fizyoterapi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
07 Sağlık

Teknikeri

Özel Bütçe 2 -Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
08 Sağlık

Teknikeri

Özel Bütçe 1 -Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun olmak.
09 Sağlık

Teknikeri

Özel Bütçe 4 – Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

– En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (İhtiyaç halinde ambulans kullanmak üzere)

– Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerin acil servisinde en az 1 (bir) yıl çalışma deneyimi bulunmak.

(Hastanemiz Acil Servisinde çalıştırılmak üzere)

10 Diğer Sağlık Personeli Özel Bütçe 1 – Ortaöğretim kurumlarının Acil Tıp Teknisyenliği dalından mezun olmak,

– En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (İhtiyaç halinde ambulans kullanmak üzere)

– Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerin acil

(Hastanemiz Acil Servisinde çalıştırılmak üzere)

11 Sağlık

Teknikeri

Özel Bütçe 14 -Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri ön lisans programlarının

birinden mezun olmak.

– Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerin ameliyathanesinde en az 1 (bir) yıl çalışma deneyimi bulunmak.

12 Sağlık

Teknikeri

Özel Bütçe 2 – Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

– En az 1 (bir) yıl Tomoterapi cihazı kullanma deneyimine sahip olmak.

13 Sağlık

Teknikeri

Özel Bütçe 4 – Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

– Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerin anestezi biriminde en az 1 (bir) yıl çalışma deneyimi bulunmak. (Hastanemizde Anestezi Yoğun Bakım, Ameliyathane, Algoloji, Palyatif Bakım Merkezi, Ameliyathane dışı Anestezi Uygulama alanlarında çalıştırılmak üzere)

14 Sağlık

Teknikeri

Özel Bütçe 4 – Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

(Hastanemizin Yoğun Bakım, Palyatif Bakım Merkezi ve diğer kliniklerde tüm yaş gruplarına hizmet vermek üzere)

15 Sağlık

Teknikeri

Özel Bütçe 2 – Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı ön lisans mezunu olmak

– F Klavye Kullanım Sertifikası bulunmak -Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde en az 1 (bir) yıl Tıbbi Sekreterlik yapmış olmak

16 Sağlık

Teknikeri

Özel Bütçe 1 – Elektronörofizyoloji ön lisans programından mezun olmak.

– EEG ve EMG Cihazlarını kullanma deneyimine sahip olmak.

– Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde mezun olduğu alanda en az 1 (bir) yıl çalışma deneyimi bulunmak.

GENEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında KPSSP3, ön lisans mezunlarında KPSSP93 ve ortaöğretim mezunlarında KPSSP94 puanları esas alınacaktır.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,

6- Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

7- Deneyim istenen ilanlar için deneyimin SGK (Sigorta Primi yatırılmış olması) kaydı ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

8- Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

9- Müracaatlar ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta,fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10- Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

11- Atanmaya hak kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden gece nöbeti tutmaya engel durumunun olmadığını gösteren heyet raporu almaları gerekmektedir.

12- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesine eklenen bende göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1) Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında doldurulup çıktı alınarak ıslak imza ile teslim edilmesi gerekmektedir.)

2) Öğrenim Belgesi

3) 2018 KPSS Sonuç Belgesi

4) Çalışma Belgesi ve Sigorta Döküm Cetveli (Deneyim aranan unvanlara başvuran adaylar için)

BENZER YAZILAR
YORUMLAR
KPSS
Kamu Personeli
Seçme Sınavı

19 Temmuz 2020

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
 • kpss önlisans puan hesaplama

  Kpss Önlisans Puan Hesaplama Sistemine gerekli bilgileri girerek Hesaplama sistemini yapabilirsiniz. Kpss Puan hesaplama YKS Puan hesaplama DGS Puan ... Devamını Oku

 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi Nedir Nasıl Alınır?

  Uluslararası Standartlar Örgütü ISO , işletmeler için küresel standartları tanımlar. “001” ile biten ISO standartları yönetim sistemleri olarak kabul... Devamını Oku

 • corona virüsü ölü sayısı

  corona virüsü ölü sayısı : Çinin Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve şuan büyük bir kitlenin merakla takip ettiği corona virüsünden ölen kişi sayısı : Ü... Devamını Oku

 • Korona Virüsün Belirtileri

  Korona Virüsün Belirtileri :  İlk belirtileri Kesinlikle Yüksek Ateştir, bunun ardından gelen, Öksürük ve Nefes darlığı 3 etken olarak Korona Virüsün... Devamını Oku

 • Kpss ne zaman 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı

  Kpss ne zaman ? Kamu personeli seçme sınavı 2020 ne zaman yapılacak ? KPSS orta öğretim sınavı 8 Kasım 2020’de yapılacak. Başvurular 21 Ağustos... Devamını Oku

KATEGORİLER