KPSS Sözcükte Anlam 1 |
logo
Türkçe
Sözcükte Anlam 1
1.
İnsanlar arasında çıkan anlaşmazlıkları, kırgınlıkları, küskünlükleri sona erdirmeye çalışmak bir erdemdir. Elbette ki insanların aralarını bulmak her zaman kolay olmayabilir. Ama zor da olsa böyle bir şey için uğraşmak güzeldir.

Bu parçada geçen ―aralarını bulmak‖ sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İki tarafı uzlaştırmak, barıştırmak
Soru Açıklaması
2.
Babalarından pek bir şey kalmadı onlara; iki kardeş sırt sırta verip hem işlerini büyüttüler hem annelerine baktılar.
Bu parçadaki eğik yazılı sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
Doğru Cevap: "C" Bahçedeki çiçekleri yardımlaşarak büyüttüler.
Soru Açıklaması
3.
Halk edebiyatında niçin didaktik şiir az? Halk şiiri, öğretmek gibi bir kaygı taşımıyor; çünkü duygu en güzel uğraş.

Bu cümlede eğik yazılı sözcüklerle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dert etmemek - keyif alınarak yapılan iş
Soru Açıklaması
4.
Hiçbir maddi olanak iç zenginlik kadar insana mutluluk ve huzur veremez(I), ayrıca maddi olanakların verdiği mutluluk da geçicidir(II). Oysa iç zenginliğin verdiği mutluluk ve iç huzur kalıcıdır(III). İç zenginlikten yoksun(IV) insan zengin olabilir ama mutlu olamaz. İç zenginliğe sahip insan ise hem zengin olabilir hem de mutlu olabilir, hem zenginliği, hem de mutluluğu ikisini birlikte yaşayabilirler(V).

Bu cümledeki eğik yazılı sözcüklerden hangileri anlamca birbirine karşıttır?
Doğru Cevap: "C" II. ve III.
Soru Açıklaması
5.
―Kazanmak, sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" İşte bu manevi kuvvet sayesinde savaş kazanılacaktır.
Soru Açıklaması
6.
İnsanlar fert ve toplu olarak daha hareketli ve gelişmiş yaşam tarzlarını artırmayı tercih ettiği sürece, atmosferde ısıyı tutan gazların miktarının artışına neden olmuş ve bu gazların artışıyla insanoğlu doğal sera etkisinin ısınma kapasitesini artırmıştır. Bu durum şehirleşmenin de katkısıyla, dünyanın yüzey sıcaklıklarının artmasına neden olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki eğik yazılı sözcüklerden birinin anlamını içermez?
Doğru Cevap: "E" kalıcı yapan
Soru Açıklaması
7.
Bu kitapta yazdıklarım, liderlik ve yöneticilik konularında sahip olduğum bilgi ve tecrübeler neticesinde benim zihin haritamın bir ürünüdür. Bu anlamda liderlik konusunda kendi tespitlerimi içeren bir zihin jimnastiğidir.

Bu parçadaki eğik yazılı sözün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Düşüncelerinin yansıması
Soru Açıklaması
8.
―Yok‖ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine ―onaylama, kabullenme, beğenme‖ anlamı katmıştır?
Doğru Cevap: "C" Yok, doğrusu iyi adam, kim ne derse desin.
Soru Açıklaması
9.
Bu işi, aksilik olmazsa bir ayda bitireceğim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eğri yazılı sözcükle aynı anlama gelebilecek bir sözcük kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Böyle giderse kitabın yazım işini on güne yetiştireceğim.
Soru Açıklaması
10.
I. Ocaktaki odunlar birden yandı.

II. Yemeğin bir bölümü yanmıştı.

III. Bu oyunda sen yandın, oyunu bırakacaksın, dedi.

IV. Bu devirde mesleği olmayan kişi yandı, demektir.

―Yanmak‖ sözcüğü numaralı cümlelerin hangi ikisinde ―mecaz‖ anlamıyla kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" III. ve IV.
Soru Açıklaması
logo
Türkçe
Sözcükte Anlam 1
11.
I. O zaman basından aşkındı derdi Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi

II. Çoktandır tekneyi aldı sular Çoktandır ümitler sende ölüm

III. Nicedir uyku girmez gözüme Geçer gider yüreğindeki sevgim diye

IV. Başındayım sanki bir mucizenin Su sesinden ve kanat şakırtısından

Bu dizelerde eğik yazılı sözlerden hangi ikisi yakın anlamlıdır?
Doğru Cevap: "C" II. ve III.
Soru Açıklaması
12.
―Bilgisiz, anlayışsız, beceriksiz insanların bulunduğu bir yerde, çok az bilgi, anlayış ve becerisi bulunan kişiler başa geçip yönetimi ele alırlar.‖ anlamını veren atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Körler memleketinde şaşılar padişah olur.
Soru Açıklaması
13.
Düşünen her insanımız gibi ben de hayatımızın değişmesi için sabırsızdım. Fakat canlı hayata, yaşayan ve okuyan insana, cansız madde karşısındaki bir mühendis gibi değil, bir kalp adamı olarak yaklaşmayı isterdim. Bu parçada geçen ―kalp adamı‖ sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hayata, olaylara olumlu ve duygusal yönden bakan
Soru Açıklaması
14.
Sanatçısının teri damlamamış bir eser, günümüzden geleceğe ne taşıyabilir ki?

Bu cümlede geçen eğik yazılı sözün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
Doğru Cevap: "D" Emek verilmeden üretilmiş yapıtlar geçmişi geleceğe taşıyamaz.
Soru Açıklaması
15.
―Bakarsın sonuç beklediğimizden daha iyi gelir.‖ Bu cümlede geçen eğik yazılı sözün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır?
Doğru Cevap: "A" Tedarikli bulunalım, olur ki bir misafir geliverir.
Soru Açıklaması
16.
Geçen gün, Zeynep Kadını, sokak kapısının önünde benden yakınırken (I.) yakaladım. Bir insana çok yakışmış (II.) bir elbise, başkasına o derece yakışmaz. Gel bahar gel bahar yakınlarda (III.) gül Deniz renginden armağan bırak. Beni İstanbul‘a üniversiteye göndermediği için zaman zaman babama sızlanırdım (IV.).

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde geçen eğik yazılı sözcüklerden hangi ikisi yakın anlamlıdır?
Doğru Cevap: "C" I. ve IV.
Soru Açıklaması
17.
Her şeyi kalın bir sis tabakasının arkasından gösteren yazarın eserlerinde hayat, büyük manşetlerle sunulmaz.

Bu parçadaki eğik yazılı sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Toplumsal gerçeklerin açık bir şekilde anlatılmaması
Soru Açıklaması
18.
Gecenin karanlığında tepeden tırnağa silahlanmış üç genç hırsla dağa tırmanıyordu.

Bu cümledeki eğik yazılı sözün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yağmurda kalmış, tamamen ıslanmıştı.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Söz oyunlarında öyle açmazlar olur ki insan iki dakikada mat olur.
Soru Açıklaması
1
20.
I. Kimselere benzemeyen o hâli birden aklıma geldi.

II. Onu seyrederken gördüğünde öylesine şaşırıyordu ki...

III. İçimden bir an derin bir pişmanlık sızısı yükseldi.

IV. Giderken ansızın dönüp pencereme bakardı bazen.


Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde eğik yazılı sözcükler anlamca birbirine en yakındır?
Doğru Cevap: "B" I. ve IV.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.