KPSS Temel Hukuk Bilgisi 1 |
logo
Anayasa
Temel Hukuk Bilgisi 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tek kaynağının kanunlar olması
Soru Açıklaması
2.
"Pozitif hukuk" ile "tabii hukuk" arasındaki fark aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Pozitif hukuk toplumda "olan"ı, tabii hukuk İse "olması gereken"i belirtir.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi hukuki yaptırımların (müeyyide) özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Her hukuk kuralının yaptırımı olması zorunludur.
Soru Açıklaması
4.
I. Kanun

II. Yönetmelik

III. Örfve Adet Kuralları

IV. Doktrin

V. içtihat

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hukukun yardımcı kaynaklarındandır?
Doğru Cevap: "B" IV ve V
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi hukuki yaptırımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Toplumsal dışlama
Soru Açıklaması
6.
Bir ülkede uygulanması zorunlu olan hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Pozitif hukuk
Soru Açıklaması
7.
Bir ülkede devletin yetkili organlarınca konulmuş (vaz edilmiş) ve uygulanması zorunlu olan yazılı hukuk kurallarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Mevzu hukuk
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku dalları içinde yer alır?
Doğru Cevap: "C" Vergi hukuku
Soru Açıklaması
9.
Hukuk kurallarının yaptırımlarından biri de geçersizlik yaptırımıdır. Aşağıdakilerden hangisi geçersizlik yaptırımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tazminat
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kamu hukuku dallarını özel hukuk dallarından ayırmak için başvurulan ölçüt doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Kamu hukuku dallan, devletin kamu gücüne dayanan tek taraflı zorlayıcılık gücünü kullandığı alanlardır.
Soru Açıklaması
logo
Anayasa
Temel Hukuk Bilgisi 1
11.
Kanun koyucunun bir konuyu düzenlerken bilerek ve isteyerek bıraktığı boşluklara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Kural içi boşluk
Soru Açıklaması
12.
Kişinin hak ve borçlara sahip olabilme ehliyeti hukukumuzda hangi kavramla tanımlanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Hak ehliyeti
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde "iyi niyet karinesi"nin tanımı doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Herkesin iyi niyetle hareket ettiğinin varsayılması zorunluluğudur.
Soru Açıklaması
14.
Bir kimsenin kendi fiili ile haklar kurabilmesi ve mükellefiyetler altına girebilmesi ehliyeti hukukumuzda hangi kavram ile tanımlanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Fiil ehliyeti
Soru Açıklaması
15.
I. Reşit olmak

II. Mümeyyiz olmak

III. Evli olmak

IV. Kısıtlı olmamak

V. Oy kullanma yeterliliğine sahip olmak

Hukukumuzda tam ehliyetli olabilmek için yukarıdaki koşullardan hangisi yada hangilerine sahip olmak gerekir?
Doğru Cevap: "A" I - II - IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.